Blog Image

Bouw energie nul woning

Live trending PV-installatie gestart

Techniek Posted on 23 Apr, 2013 09:44:01

De opbrengst van onze PV-installatie is nu live te volgen op pvoutput.org.

Om dit te realiseren is er een Raspberry Pi voorzien van SMAspot software. De Raspberry haalt via bluetooth de gegevens binnen van de omvormer en upload ze vervolgens naar pvoutput. Klik hier om onze installatie volgen.De warmwater voorziening

Techniek Posted on 17 Apr, 2013 14:35:27

Het warmwater van de woning wordt voorzien van 3 gekoppelde zonnecollectoren van Elco. Dit systeem wordt ook wel een direct doorstromende vacuümbuiscollector genoemd.

Naast de zonnecollectoren is er tevens een warmtepomp aanwezig in het systeem, die bij gebrek aan zon de taak op zich neemt om het water te verwarmen. Het warmwater wordt opgeslagen in een voorraadvat van 500 liter. Wij hebben zelf een regeling ontworpen waarbij dit systeem volledig automatisch draait.De PV-installatie

Techniek Posted on 17 Apr, 2013 13:45:30

Inmiddels zijn er 21 PV-panelen in gebruik, samen goed voor een piekvermogen van 5200 Wp. Deze panelen zijn van het merk Yingli Solar en zijn aangesloten in 2 strings op een SMA Sunnyboy 5000-TL omvormer.

Tevens hebben we nog een SMA accessoire in gebruik; De Sunny Beam. Met dit apparaatje kan de omvormer live gevolgd worden via Bluetooth waarbij alle meetgegevens worden opgeslagen. Deze kunnen dan weer uitgelezen in bijvoorbeeld het formaat van een grafiek. De Sunny Beam werkt overigens zelf op een oplaadbare accu, welke door middel van zonne-energie opgeladen word.

Op de foto zie je de actuele gegevens van onze PV-installatie, inclusief de totale opbrengst tot nu toe.

De meetgegevens kunnen ook worden uitgelezen met de software van SMA; Sunny Explorer. Ook hier is een Bluetooth verbinding voor nodig.

Omdat de omvormer via Bluetooth benaderbaar is, willen wij in de toekomst de meetgegevens via een geautomatiseerd systeem binnenhalen om deze vervolgens live naar een server te streamen zodat de PV-installatie op afstand gevolgd kan worden.Nieuwe warmtebron

Techniek Posted on 17 Apr, 2013 12:32:55

Sinds enige tijd is de standaard haard vervangen voor een haard die op houtpellets stookt.

Houtpellets zijn cilindervormige houtkorrels die bestaan uit samengeperste stukjes schoon hout. Het woord ‘pellet’ is afkomstig van het woord ‘pelleteren’ – een manier van persen. Er zijn geen kunstmatige toevoegingen nodig om hout te verwerken tot houtpellets.

Een houtpellet bestaat maar uit een soort grondstof: Hout.

Houtpellets zijn CO2 -neutraal omdat bij de verbranding van houtpellets evenveel CO2 vrijkomt als de boom gedurende zijn groei heeft opgenomen uit het milieu. Per saldo komt er dus geen extra CO2 in de atmosfeer.

Een ander groot voordeel van het stoken op hout/biomassa is de lagere brandstofprijs. Hout heeft namelijk per energiehoeveelheid een lagere aanschafwaarde.

Houtgestookte verwarmingsinstallaties bieden veel voordelen ten opzichte van traditonele installaties die gebruik maken van gas of stookolie. Waar bij de verbranding van fossiele brandstoffen het C02-gehalte in de lucht toeneemt, is het verbranden van hout een CO2-neutrale oplossing.

Klik hier om te zien hoe houtpellets gemaakt worden.

(Bron: Greenmaxx)

De houtpellets die wij gebruiken komen bij fabrikant Greenmaxx vandaan. Bij het verbranden van 1 kg, wordt er zo’n 5 kwh geproduceerd en blijft er ≤0,5% as over.

De pellethaard die wij in gebruik hebben genomen is van het merk Palazzetti en staat opgesteld in de woonkamer. Dit type haard kan tevens CV-water en/of tapwater verwarmen. De haard is geleverd door Bijvoet Energie. Tevens leveren zij de pellets.

De haard is d.m.v. een open verdeler direct aangesloten op de bestaande CV-installatie, welke bestaat uit meerdere vloerverwarming verdelers. Nu is in plaats van de warmtepomp, de pellethaard de primaire warmteopwekker.

Deze haard geeft maximaal 11 kW af aan het CV-water en nog eens 2,5 kW aan de omgeving waarin deze opgesteld staat. In combinatie met de warmte terugwin-installatie, die tevens voor een constante aanvoer van verse lucht zorgt, levert dit het ideale klimaat op.

Bekijk het volgende filmpje van Palazzetti voor de werking van een pellethaard: (Italiaans)